Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
Partnerzy

AGENDA

Rejestracja

Dzień I Godzina: 9.00 – 10.00