Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
Partnerzy

AGENDA

Przerwa kawowa

Dzień I Godzina: 12.00 – 12.30