Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
Partnerzy

AGENDA

Podsumowanie

Dzień I Godzina: 17.30