Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
Partnerzy

AGENDA

Debata strategiczna: Chemia Przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki

Dzień I Godzina: 10.25 – 11.15
avatar

Prezentacja wprowadzająca: Dr inż. Tomasz Zieliński
Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

avatar

Dr Mateusz Aleksander Bonca
Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS S.A.

avatar

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen S.A.

avatar

Jan Filip Staniłko
Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

avatar

Dr Wojciech Wardacki
Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

avatar

Moderator: Dr inż. Tomasz Zieliński 
Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego