Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
Partnerzy

AGENDA

BLOK ŚRODOWISKO NR 1!

Dzień I Godzina: 12:30 – 15.30