Organizatorem Kongresu Polska Chemia jest PIPC PIPC
Partnerzy

AGENDA

BLOK INWESTYCJE W SEKTORZE

Dzień I Godzina: 11.15 – 13.15