PARTNER GŁÓWNY KONGRESU

Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. Koncern wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocześniejszych rafinerii w Europie przerabiająca przeszło 10 milionów ton ropy w ciągu roku. Zakład Grupy LOTOS należy do grona najbardziej efektywnych, a zarazem przyjaznych środowisku, kompleksów rafineryjnych na świecie.

Grupa LOTOS sukcesywnie obniża swoją emisyjność. Należąca do koncernu rafineria w ostatniej dekadzie, mimo znacznego wzrostu produkcji, zmniejszyła emisję CO2 o jedną trzecią. Plasuje to gdański zakład wśród 10% najlepszych i najbardziej efektywnych energetycznie rafinerii w Europie. W ramach realizowanej do 2022 r. strategii koncern dąży do uzyskania pozycji lidera w obszarze paliw nowej generacji. LOTOS inwestuje m.in. w wodór, określany mianem paliwa przyszłości. Spółka realizuje projekt Pure H2, który zakłada budowę instalacji do oczyszczania i dystrybucji wodoru oraz dwóch punktów tankowania tego paliwa. Ostatnio koncern uruchomił także program inwestycyjny Green H2, w ramach którego chce zbudować wielkoskalową instalację do produkcji zielonego wodoru. Z kolei realizowany projekt „Niebieski Szlak” to sieć punktów ładowania pojazdów elektrycznych zapewniających użytkownikom komfort podróży na trasie Trójmiasto – Warszawa.

Dążąc do stałego wzmacniania pozycji rynkowej, Grupa LOTOS modernizuje i unowocześnia swoje ośrodki produkcyjne. Do sztandarowych inwestycji spółki należy projekt EFRA przyczyniający się do poprawy efektywności rafinacji ropy naftowej. Działania rozwojowe o wartości przeszło 2 miliardów złotych zakończyły się w 2020 roku i pozwalają spółce dostarczać rocznie dodatkowo niemal milion ton wysokiej jakości paliw. W 2020 roku LOTOS zakończył również budowę systemu ciągłego monitoringu zanieczyszczeń (CEMS), a także instalacji Węzła Odzysku Wodoru dostarczającej LPG, benzynę surową, benzynę lekką i wodór oraz przyczyniającej się do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.

LOTOS to także sieć ponad 510 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. Jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, LOTOS zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego spedytora kolejowego w kraju. Firma jest czołowym producentem asfaltów drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet pojazdów techniki wojskowej.

Grupa Kapitałowa LOTOS zatrudnia niemal 5,5 tysiąca pracowników, czyniąc koncern jednym z ważniejszych pracodawców w Polsce. Spółka jest też jednym z największych mecenasów kultury i sportu w kraju. Od wielu lat jest głównym sponsorem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Związku Narciarskiego czy Polskiego Związku Tenisowego. Dostarcza także rajdowych emocji i wspiera najlepszego polskiego kierowcę rajdowego Kajetana Kajetanowicza. Spółka wspiera też wiele instytucji kulturalnych i akcji społecznych. W czasie pandemii COVID-19 Grupa LOTOS stała się jednym z fundamentów wsparcia polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Działalność i rozwój gdańskiego koncernu bezpośrednio przekłada się na rozwój polskiej gospodarki. Sfinalizowanie procesu przejęcia kapitałowego przez PKN ORLEN sprawi, że LOTOS stanie się częścią narodowego koncernu multienergetycznego, stojącego w jednym szeregu z najprężniejszymi podmiotami Europy Środkowo-Wschodniej.  

Więcej aktualnych informacji na temat działalności Grupy LOTOS można znaleźć na stronie: www.lotos.pl.

 

KONTAKT DO FIRMY

Grupa LOTOS

Ul. Elbląska 135

80-718 Gdańsk

Kontakt dla mediów: media|grupalotos.pl| |media|grupalotos.pl