PARTNER KONGRESU

Emerson Process Management Sp. z o.o.

Emerson Process Management jest liderem w dziedzinie automatyzacji produkcji, procesów i dystrybucji. Oferujemy nowoczesne produkty i rozwiązania oraz szeroką gamę usług w dziedzinie zarządzania projektami dla wielu gałęzi przemysłu. Należymy do największych na świecie producentów aparatury kontrolno-pomiarowej, zaworów regulacyjnych, odcinających i systemów sterowania. Nasze marki, takie jak: Ovation, Rosemount®, Fisher®, Vanessa®, MicroMotion®, Daniel®, DeltaV czy Mobrey® są znane i cenione na całym świecie.

Europejski Zielony Ład i neutralność klimatyczna jest obecnie w centrum uwagi, dlatego Emerson w ramach swojej strategii koncentruje się na redukcji emisji gazów cieplarnianych przez własne zakłady produkcyjne na całym świecie o 20% do roku 2028. Ponadto, firma nieustannie wdraża produkty i rozwiązania, które pozwalają klientom osiągać ich cele środowiskowe. Sprawdzone i uznane w branży technologie Emersona z powodzeniem wspierają rozwój rynku paliw alternatywnych (wodoru, biometanu), wykorzystanie niskowęglowych źródeł energii, a także redukcję emisji oraz maksymalizację efektywności procesów produkcyjnych.

Lokalny oddział firmy obsługuje rynek Polski, Krajów Bałtyckich oraz Ukrainy. W Warszawie, Emerson posiada swoje europejskie centrum eksperckie dla przemysłu energetycznego oraz centrum badawczo-rozwojowe modelowania procesów technologicznych, gdzie tworzone jest stosowane na całym świecie oprogramowanie symulacyjne oraz części informatyczne technologii Plantweb.
 

Emerson Automation Solutions

Emerson Process Management Sp. z o.o.

ul. Szturmowa 2A

02-678 Warszawa

tel.: 48 22 45 89 100/200

Oferujemy m.in.:

 • inteligentne bezprzewodowe rozwiązania do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu - Smart Wireless,
 • aparaturę do pomiarów fizykochemicznych w cieczach,
 • analizatory przemysłowe do analizy gazów,
 • urządzenia do pomiaru ciśnienia, temperatury i przepływu wielofazowego,
 • radary i przetworniki ultradźwiękowe od pomiaru poziomu w zbiornikach,
 • przepływomierze masowe, ultradźwiękowe i typu Vortex,
 • systemy rozliczeniowe dla paliw i gazów,
 • systemy dozowania dodatków i mieszania paliw, dozowniki przy komponowaniu biopaliw,
 • zawory regulacyjne i odcinające,
 • stacje redukcyjno-schładzające i schładzacze pary,
 • inteligentne pozycjonery cyfrowe Fieldvue® z możliwością zaawansowanej, zdalnej diagnostyki zaworów,
 • reduktory ciśnienia,
 • systemy sterowania,
 • kompleksowe rozwiązania z dziedziny szeroko rozumianej automatyki przemysłowej, w tym projekty, pod klucz',
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju,
 • szkolenia.

Nasze urządzenia wyposażone są w zaawansowane możliwości diagnostyczne i komunikują się w standardzie HART lub FOUNDATION Fieldbus. Posiadamy certyfikat ISO 9001.

info.pl|emerson.com| |info.pl|emerson.com

zapytania|emerson.com| |zapytania|emerson.com

https://www.emerson.com/pl-pl