PARTNER KONGRESU

DWF Poland Jamka sp. k

DWF jest wiodącym globalnym dostawcą zintegrowanych usług prawnych i biznesowych, działającym w ośmiu kluczowych sektorach gospodarki; zatrudnia ponad 4000 osób w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie.

W ciągu ostatniej dekady rynek prawniczy zmienił się diametralnie. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na łatwiejszy dostęp do kompleksowych usług prawnych, świadczonych w bardziej efektywny sposób, opracowaliśmy nową strukturę operacyjną, która spełnia te potrzeby.

 

LINIE BIZNESOWE DWF:

aaaaaa

aaa

Naszym celem jest świadczenie zintegrowanych usług prawnych i biznesowych na skalę globalną poprzez wdrożenie nowej wewnętrznej struktury operacyjnej, podzielonej na trzy bardziej efektywne i wydajne linie biznesowe: Doradztwo Prawne, Mindcrest i Connected Services. Dzięki temu możemy dostarczać naszym klientom rozwiązania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb z wykorzystaniem szerokiego wachlarza usług, zapewniając efektywność operacyjną, elastyczność w podejściu do struktury wynagrodzenia i transparentność przy zachowaniu najwyższej jakości usług.

Kancelaria DWF w Polsce liczy obecnie ponad 120 specjalistów.

Nasi prawnicy dysponują bogatym doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw prywatnych, korporacji międzynarodowych i spółek skarbu państwa. Nasze osiągnięcia, wiedza i doświadczenie znajdują odzwierciedlenie wysokich pozycjach, jakie zajmujemy w czołowych rankingach międzynarodowych, takich jak Chambers Global, Chambers Europe, Legal500, IFLR1000 oraz WTR1000 i Managing IP. Doceniają je również nasi klienci, inne kancelarie i pozostali uczestnicy rynku.

Kluczowe obszary działalności warszawskiego biura DWF Poland to między innymi: fuzje i przejęcia, prawo ochrony środowiska i projektów, energetyka, budownictwo i infrastruktura, prawo korporacyjne i handlowe, rynki kapitałowe, nieruchomości, bankowość, finanse i restrukturyzacja, własność intelektualna, rozstrzyganie sporów, prawo konkurencji i kwestie regulacyjne, podatki, prawo pracy, gry i zakłady oraz zamówienia publiczne/umowy rządowe.

Obraz DWF

Jesteśmy kancelarią zorientowaną na sprawy i transakcje stanowiące wyzwanie, precedensowe i niepowtarzalne, wymagające wiedzy prawniczej i biznesowej, doświadczenia, umiejętności organizacyjnych i zdolności do szybkiego i efektywnego działania. Naszym klientom oferujemy wyspecjalizowaną wiedzę prawniczą w sektorach, takich jak: systemy IT, energetyka konwencjonalna, odnawialna i atomowa, przemysł ciężki, górnictwo, przemysł lotniczy i zbrojeniowy, transport i logistyka, przemysł filmowy i mediowy, TMT oraz outsourcing.