NOWY CZŁONEK PIPC

CASALE

Casale to globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań do produkcji nawozów i chemikaliów. Dzięki pełnemu portfolio technologicznemu, Casale jest jednym z nielicznych licencjodawców, którzy mogą zapewnić cały łańcuch produkcji nawozów azotowych i fosforowych (amoniaku, mocznika, kwasu azotowego, azotanów i fosforanów), a także melaminy, metanolu i gazu syntezowego. Opierając się na swojej kreatywności i dzięki znaczącym inwestycjom w rozwój podstawowych technologii i know-how, Casale jest obecnie w stanie pomagać klientom, nie tylko w przypadku modernizacji zakładów, ale także w przypadku nowych zakładów, oferując kompleksową gamę usług i produktów, takich jak:

  • know-how i licencjonowanie podstawowych technologii
  • pełen zakres usług inżynierskich, od studiów wykonalności po projektowanie podstawowe, FEED i projekty wykonawcze
  • dostawa sprzętu i materiałów
  • wsparcie i usługi budowlane na placu budowy
  • długotrwałe wsparcie przez cały okres eksploatacji instalacji.

Firma została założona w Lugano (Szwajcaria) w 1921 roku w celu uzyskania licencji na nowo opracowany, przez jej założyciela Luigi Casale, proces przetwarzanie amoniaku. Obecnie CASALE jest prywatną szwajcarską firmą, będącą w całości własnością CASALE HOLDING, z siedzibą w Lugano (Szwajcaria). Sieć przedstawicieli zapewnia fachową i terminową pomoc na całym świecie.

Casale is a global provider of integrated solutions for the production of fertilizers and chemicals. Thanks to its complete technology portfolio, Casale is among the few licensors that can provide the entire production chain of nitrogenous and phosphate fertilizers (Ammonia, Urea, Nitric Acid, Nitrates and Phosphates), as well as Melamine, Methanol, and Syngas. Drawing upon its creativity and thanks to significant investment in the development of core technologies and know-how,  Casale is nowadays able to assist the customers, not only for plant retrofits but also for new plants, with a comprehensive range of services and products as summarized below:

  • know-how and licensing of core technologies
  • full range of engineering services, from feasibility studies to basic, FEED and detail design
  • equipment and materials supply
  • site assistance and site construction services
  • long term assistance throughout the whole life of a plant.

The company was established in Lugano (Switzerland) in 1921 with the purpose to license the ammonia process newly developed by its founder Luigi Casale. CASALE is nowadays is a privately owned Swiss Company, wholly owned by CASALE HOLDING, with headquarters in Lugano (Switzerland). A network of representatives ensures professional and timely assistance all over the world.

Osoba do kontaktu/Contact person:

aaaa


Ermanno Filippi

Chief Tecnology Officer

Phone +41 916419245

e.filippi|casale.ch| |e.filippi|casale.ch 

 

YOUTUBE COMPANY PROFILE