Wojciech Konecki

Wojciech Konecki

Urodzony w 1967 roku, w 1991 roku ukończył SGPiS/SGH uzyskując tytuł magistra ekonomii.

Przez 30 lat pracował w branży producentów AGD na szczeblach managerskich i dyrektorskich. Od 2004 roku prowadzi związek pracodawców, producentów AGD, APPLiA Polska (d.CECED), który zajmuje się m.in. reprezentacją przemysłu wobec administracji państwowej, parlamentu i mediów, a także badaniem rynku oraz analizami ekonomicznymi. W 2020 został wybrany na Prezesa Zarządu tej organizacji. Uczestniczy w posiedzeniach Komisji Parlamentarnych i zespołach roboczych ministerstw.

W sferze samorządu gospodarczego, od 2005 roku był radcą, członkiem władz i wice przewodniczącym Rady oraz od 2017 roku wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej KIG. Jest także przewodniczącym Komitetu ds. sprzętu elektrycznego powszechnego użytku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, członkiem Board of Officers europejskiej organizacji normalizacyjnej CENELEC, współzałożycielem Forum Rozwoju Przemysłu, członkiem grupy eksperckiej KIS-GOZ (Krajowe Inteligentne Specjalizacje)  oraz przewodniczącym międzynarodowej rady nadzorczej spółki akcyjnej organizacji odzysku ElektroEko S.A.


Born in 1967; Wojciech Konecki graduated from the Warsaw School of Economics in 1991 with a master’s degree in economics.

He has worked in the household appliance manufacturing industry sector for the past 30 years. He has held both managerial and executive level positions in international companies, Whirlpool and Electrolux. Since 2004 he has been leading the APPLiA Polska (CECED), the domestic appliance manufacturers’ association which represents the industry’s interests towards the government, parliament and media, as well as market research and economic analysis activities. In 2020 he has been appointed as the President of the Board.

Since 2005, he has been working as Councillor and Vice-Chairman of the National Chamber of Commerce (KIG). He is also a chairman of the Committee of Electrical Consumer Goods in the Polish Committee for Standardization, he is a member of Board of Officers of CENELEC and holds the chairmanship of the supervisory board of the waste producer EEE collection system ElektroEko SA.

Wojciech Konecki has published many articles on the subjects of Circular Economy, EEE recycling, energy efficiency and market trends.

Decorated by the President of Poland with the Silver Cross of Merit and by the Minister of Economy with the decoration For Merit for the Development of the Economy of Poland.

As well as his mother language of Polish, he is fluent in English. He is married and has two daughters.