Tomasz Radomski

Tomasz Radomski

 

Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze IT, OT, AI, produkcji logistyki, sprzedaży, inwestycji, zarządzania majątkiem i nowych technologii zdobytego na różnych stanowiskach, w takich firmach jak Honeywell, IBM, PKN ORLEN i SGS

Wieloletnie doświadczenie w projektach związanych z analizą i usprawnianiem procesów produkcyjnych branży petrochemicznej, gazowej, chemicznej, energetycznej. Wiedza branżowa i operacyjna na temat procesów produkcyjnych, logistycznych inwestycyjnych, remontowych i sprzedażowych. Doświadczenie w zarządzaniu i integracji aktywów, wdrażaniu systemów klasy ERP, BI, EAM, DCS, SCADA oraz w zakresie rozwiązań cyberbezpieczeństwa.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Technologia Chemiczna oraz studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na kierunku Zarządzanie Produkcją i Transfer Technologii oraz London Business School - program dla menadżerów BUSINESS and INDUSTRY INSIGHT.

 

 Over 20 years of professional experience in the area of IT, OT, AI, production, logistics, sales, investments, asset management, and new technologies gained in various positions, in companies such as Honeywell, IBM, PKN ORLEN and SGS

Many years of experience in projects related to the analysis and improvement of production processes in the petrochemical, gas, chemical, and energy industries. Industry and operational knowledge about production, logistics, investment, repair, and sales processes. Experience in asset management and integration, implementation of ERP, BI, EAM, DCS, SCADA systems, and in the field of cybersecurity solutions.

A graduate of the Warsaw University of Technology in the field of Chemical Technology and doctoral studies at the Faculty of Production Engineering of the Warsaw University of Technology in the field of Production Management and Technology Transfer and London Business School - a program for BUSINESS and INDUSTRY INSIGHT managers.