Sławomir Lipkowski

Sławomir Lipkowski

W Grupie Azoty ZAK S.A. sprawuje nadzór nad obszarami: Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, Biura Polityki Personalnej, Rzecznika Prasowego, Biura Strategii, Departamentu Zarządzania, Departamentu Handlu Nawozami, Jednostki Produkcyjnej Nawozy, Jednostki Biznesowej Oxoplast, Zespołu ds. Zarządzania Flotą Samochodową oraz Departamentu Bezpieczeństwa z wyłączeniem Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.