Ronald Binkofski

Ronald Binkofski

Ronald Binkofski dołączył do Honeywell w czerwcu 2018 r. jako Prezes na Europę Środkową i Wschodnią. Wcześniej pracował w Microsoft, gdzie zajmował stanowiska Dyrektora Generalnego na Region Azji Środkowej, a także Dyrektora Generalnego na Polskę, Rumunię i Mołdawię. Ronald zajmował również w Microsoft stanowisko Dyrektora Biznesu i Marketingu oraz Dyrektora Operacyjnego na Polskę.

Przed dołączeniem do Microsoft był niezależnym konsultantem zarządzającym w obszarach IT i oprogramowania, a także Menadżerem w Software AG w Niemczech.

Ronald posiada tytuł magistra matematyki stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i jest absolwentem Advanced Management Program na INSEAD, Fontainebleau we Francji. Ronald studiował również język rosyjski na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie w Niemczech.


Ronald Binkofski joined Honeywell in June 2018, as President, Central and Eastern Europe from Microsoft, where he held the positions of General Manager Microsoft Central Asia Region as well as General Manager for Poland, Romania and Moldova. Ronald also held the position of Business and Marketing Director and COO for Poland. Prior to joining Microsoft, he was an independent management consultant in the fields of IT and Software, as well as Area Manager for Software, AG in Germany.
Ronald holds a Master's Degree in Applied Mathematics from Jagiellonian University, Krakow, Poland and is alumni of Advanced Management Program at INSEAD, Fontainebleau, France. Ronald studied also the Russian language at the Goethe University, Frankfurt, Germany.