Rafał Rumian

Rafał Rumian

Architekt cyfrowy z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży informatycznej. Od ponad dziesięciu lat współpracuje blisko z branżami energii, ropy i handlu detalicznego.

Dzięki zróżnicowanemu doświadczeniu w zakresie technologii, biznesu i zarządzania IT, wspiera rozwój i sukces czołowych spółek branży energetycznej, produkcyjnej i detalicznej.

Rafał posiada spore doświadczenie w pomaganiu klientom w określeniu kierunku strategicznego i uzyskiwania wartości biznesowej z trendów technologicznych. Jako certyfikowany kierownik ds. Zarządzania zmianą PROSCI pomaga organizacji w ustanawianiu i dostarczaniu personelu na potrzeby programów zmian.

Jest mówcą na ważnych imprezach branżowych i technologicznych, w kraju i poza granicą.

Zanim objął aktualną funkcję, pracował między innymi jako strateg technologiczny w Grupie Microsoft Enterprise, głównie w branży energetycznej, dyrektor ds. sprzedaży w Pionie Sprzedaży Specjalistycznej, a także główny specjalista ds. informatyki w Microsoft Central and Eastern Europe.


Digital Architect with over 20 years’ experience in IT industry. For more than 10 years he works closely with Energy, Oil and Retail industries.
With mix of technology, business and IT management expertise supports the growth and success of top power, manufacturing and retail companies.
Rafał has broad experience in assisting clients to define the strategic direction and realize business value out of the technology trends. As certified PROSCI change manager helps organization to set up and deliver people side of change programs.
He is a speaker at major industry and technology events in the country and abroad.
Before current role some of his position were Technology Strategist at Microsoft Enterprise Group working mainly with Energy industry, Sales Director in Specialist Sales Unit,, CIO at Microsoft Central and Eastern Europe