Rafał Frączek

Rafał Frączek

Absolwent Politechniki Gdańskiej, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa procesów przemysłowych, specjalizujący się w analizach bezpieczeństwa procesowego oraz zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym.

Na przestrzeni lat wykonał liczne analizy eksperckie w zakresie bezpieczeństwa procesowego oraz zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Jako trener, do 2020 roku przeprowadził ponad 30 szkoleń z obszarów bezpieczeństwa funkcjonalnego, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego oraz detekcji gazów.

Od ponad 20 lat związany jest zawodowo z firmą Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. - od 2013 roku jako Kierownik Działu Analiz Technicznych, a od 2017 - prezes zarządu EKO-KONSULT Sp. z o.o.

Autor publikacji Area classification - An explanation of the importance to correctly address the hazards and extent of these hazards prior to design and operation of any new plant along with the need to control and re-evaluate changes to existing plant and infrastructure. 2015, IECEx International Conference – Gdańsk Poland.


A graduate of the Gdańsk University of Technology, an expert in the field of industrial process safety, specializes in process safety analyzes and functional safety management.

Over the years, he has performed numerous expert analyzes in the field of process safety and the prevention of serious industrial failures. As a trainer, by 2020 he conducted over 30 trainings in the field of functional safety, explosion safety and gas detection.

For over 20 years he has been professionally associated with Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. - from 2013 as the Head of  Technical Analysis Department, and from 2017 - Chief Executive Officer (CEO) of EKO-KONSULT Sp. z o.o.

Author of the publication Area classification - An explanation of the importance to correctly address the hazards and extent of these hazards prior to design and operation of any new plant along with the need to control and re-evaluate changes to existing plant and infrastructure. 2015, IECEx International Conference – Gdańsk Poland.