Prof. Zdzisław Krasnodębski

Prof. Zdzisław Krasnodębski

Ukończył Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ruhr-Universität Bochum, a następnie uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy pt.: „Upadek idei postępu”.

W latach 1976–1991 wykładał socjologię, teorię społeczną i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie przez rok był profesorem na Uniwersytecie w Kassel. W 1992 r. został mianowany profesorem na Uniwersytecie w Bremie. Później wykładał również na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i Columbia University w Nowym Jorku oraz gościnnie na wielu innych uczelniach w Wielkiej Brytanii i USA, np. Princeton University, University of Oxford czy University of Cambridge.

W 2005 r. został członkiem Komitetu Honorowego wspierającego Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W latach 2007-2009 był członkiem Rady Służby Publicznej przy Premierze. Obecnie jest członkiem Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Przewodniczącym Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu, Przewodniczącym Rady Instytutu Adama Mickiewicza, Prezesem Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej oraz współprzewodniczącym Komitetu Sterującego Polsko-Brytyjskiego Forum Belwederskiego. Członek Rady Programowej Fundacji Polska Wielki Projekt. W 2014 r. został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego, a w latach 2018-2019 jego wiceprzewodniczącym. W 2019 r. uzyskał reelekcję do Parlamentu Europejskiego, w którym pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii.


He graduated from the Faculty of Philosophy and Sociology at the University of Warsaw and from the Ruhr-Universität Bochum and later obtained a PhD at the University of Warsaw on the basis of a thesis entitled: The Fall of the Idea of Progress.

He taught sociology, social theory and philosophy from 1976 to 1991 at the University of Warsaw. From 1991-1992 he was a professor at the University of Kassel. He then was appointed professor at the University of Bremen in 1992. Later, he has also taught at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Catholic University of America in Washington, and the Columbia University in New York and given lectures at numerous universities in the UK and the US, e.g. Princeton University, University of Oxford and University of Cambridge.

In 2005 he became a member of the Honorary Committee supporting Lech Kaczyński in the presidential elections in Poland. From 2007 to 2009 he served as a member of the Public Service Council to the Prime Minister of Poland. He is currently a member of the Board of the Polish Institute of International Affairs, Chairman of the Council of the Adam Mickiewicz Institute and co-Chairman of the Polish-British Belvedere Forum Steering Committee. He has been a Member of the European Parliament since 2014, re-elected in 2019. From 2018 to 2019 he served as a Vice-President of the European Parliament and is currently the Vice-Chairman of its Committee on Industry, Research and Energy.