prof. dr hab. inż. Janusz Igras

prof. dr hab. inż. Janusz Igras

Prof. dr hab. inż. Janusz IGRAS jest Dyrektorem Łukasiewicza - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. W latach 1990-2011 pracował w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach. Prof. Janusz Igras był wieloletnim członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Kompetencji Puławy przy Grupie Azoty Puławy. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera. Prof. Janusz Igras jest uznanym ekspertem z dziedziny nawozów i nawożenia, łączy także działalność naukową z zakresu chemii i rolnictwa.


Prof. Janusz IGRAS PhD. Eng. is the General Director of the Łukasiewicz Research Network  - New Chemical Syntheses Institute in Puławy. From 1990 to 2011, he worked in the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. For many years, prof. Janusz Igras was a member of the Central Council of Science and Higher Education and the president of the Scientific Board of Puławy Competence Center at Grupa Azoty Puławy. Currently, he is a member of the Scientific Council at Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry Polish Academy of Sciences. Prof. Janusz Igras is a recognized expert in the field of fertilizers an fertilization and his research is also focused on chemistry and agriculture.