Piotr Sarnecki

Piotr Sarnecki

Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego zrzeszającego wszystkich kluczowych producentów i importerów opon w Polsce. Będą głosem przemysłu oponiarskiego jest zaangażowany w strategiczną komunikację branży oraz w public affairs i relację z rządem i samorządami, na poziomie krajowym oraz europejskim.


Director General at Polish Tyre Industry Association, which groups all key tyre manufacturers and importers in Poland. When being voice of tyre industry he is actively involved in strategic communication, public affairs and government relations at the national and European level.