Piotr Grobelny

Piotr Grobelny

Absolwent Politechniki Wrocławskiej kierunku inżynieria chemiczna oraz studiów podyplomowych Politechniki Łódzkiej – bezpieczeństwo procesów przemysłowych i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – bezpieczeństwo i higiena pracy.

Od początku swojej kariery zawodowej  związany z Grupą PCC Rokita w Brzegu Dolnym. Praca zawodowa ściśle powiązana z bezpieczeństwem technicznym, procesowym bezpieczeństwem pracy i transportem towarów niebezpiecznych od stanowiska referent techniczny do obecnie zajmowanego stanowiska dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Prewencji.

Na co dzień współpracuje z PIPC jako przewodniczący komisji bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego. Wdrażał w spółkach Grupy PCC Rokita programy Responsible Care oraz system pomocy w transporcie towarów niebezpiecznych SPOT.

Członek Rady Programowej Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz stowarzyszeń Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, SITPChem oraz OSP w Brzegu Dolnym.

Odznaczony honorową odznaką Zasłużony dla Dozoru Technicznego oraz złotym medalem Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Laureat statuetki „Osobowość w dziedzinie bezpieczeństwa w przemyśle” – Risk Engineering Days 2015 oraz Klucza Sukcesu nadanego w 2015r. przez redakcję magazynu „Chemia Przemysłowa” za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie kultury i zarządzania bezpieczeństwem.