Piotr Godlewski

Piotr Godlewski

Piotr Godlewski specjalizuje się w ochronie rozwiązań z dziedziny nauk przyrodniczych takich jak: biologia, chemia, farmacja, biotechnologia czy medycyna. Kwalifikowany europejski rzecznik patentowy (zdany egzamin EQE) i krajowy rzecznik patentowy. Zatrudniony w JWP Rzecznicy Patentowi od 2008 roku, w 2018 r. został wspólnikiem kancelarii, kieruje także zespołem ds. patentów biotechnologicznych i farmaceutycznych. Zajmuje się międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi (EP oraz PCT), prowadzi postępowania dotyczące SPC oraz postępowania sporne przed -UPRP.  Posiada kwalifikacje do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Prowadzi szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Autor wielu publikacji dotyczących zagadnień patentowania i innowacyjności.


Piotr Godlewski specialises in innovative solutions in the field of life sciences such as biology, chemistry, pharmacy, biotechnology and medicine. He is involved in filing international patent applications (EP and PCT), proceedings related to SPC (Supplementary Protection Certificate) and litigation before the Polish Patent Office. Furthermore, he is eligible to represent clients before the EUIPO in matters related to trademarks and industrial designs. In addition, he advises on matters related to patents and also conducts numerous trainings and/or workshops on intellectual property issues. Piotr Godlewski is a qualified European Patent Attorney (he passed the EQE exam) and Patent and Trademark Attorney (PL).