Paweł Jan Majewski

Paweł Jan Majewski

Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. funkcję swoją pełni od 3 lutego 2020 roku, wchodząc w skład Zarządu X kadencji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. 

Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m. in. w PETROLOT Sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA S. A. Pełnił również funkcję członka Zarządu w DO & CO Poland Sp. z o.o., wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o.

Ponadto, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Lotniczy Catering Service Sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych Jelcz Sp. z o.o. i ZEM Łabędy Sp. z o.o.


Mr Paweł Jan Majewski has held the position of President of the Management Board of Grupa LOTOS S.A. of the 10th term since February 3rd 2020.

He graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Kraków and completed the Executive Master of Business Administration (MBA) postgraduate course at the Warsaw Management University.

He has long-standing experience in the management of companies, including state-owned enterprises.

He has spent many years of his professional life in managerial positions, including at PETROLOT Sp. z o.o. (currently ORLEN Aviation Sp. z o.o.) and as head of the Variable Margin and Production Management Division at PGNiG TERMIKA S.A. He served as member of the management board of DO & CO Poland Sp. z o.o., vice president of the management board of Huta Stalowa Wola S.A. and president of the management board of Airport Cleaning Service Sp. z o.o.

He was also chairman of the supervisory board of Lotniczy Catering Service Sp. z o.o., and member of the supervisory boards of Jelcz Sp. z o.o. and ZEM Łabędy Sp. z o.o.