Michał Motyka

Michał Motyka

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zawodowo związany od roku 2010 z uczelnią, jako wykładowca tematyki związanej z bezpieczeństwem pracy oraz analizą ryzyka procesowego.

W latach 2013 - 2015 podjął się zarządzania pionem realizacji projektów przemysłowych w firmie Buchen Industrial Services Polska. Nadzorował w tym okresie krajowe jak i zagraniczne prace związane z serwisem hydrodynamicznym, załadunkiem próżniowym oraz wymianą katalizatorów w reaktorach. Następnie w roku 2016 objął stanowisko prezesa spółki HSE System, gdzie stworzył dział nadzoru nad bezpieczeństwem przestojów przemysłowych. Realizował kontrakty w największych zakładach petrochemicznych w Polsce oraz Izraelu.

Od roku 2019 dołączył do Dräger Polska na stanowisko Sales and Marketing Manager gdzie odpowiedzialny jest za strategię sprzedaży jak i strategię marketingową departamentu Safety.

Połączył swoje zainteresowania z misją zawodową i rozpoczął proces tworzenia lokalnego biura technicznego ukierunkowanego na analizy bezpieczeństwa w przemyśle.


A graduate of Tadeusz Kościuszko University of Technology in Kraków. Professionally associated with his alma mater since 2010 as a lecturer on subjects related to work safety and process risk analysis.

From 2013 to 2015 he took on the task of managing the Industrial Project Development Division at Buchen Industrial Services Polska. During this period, he supervised both domestic and foreign operations related to hydrodynamic services, vacuum loading of waste, and unloading and loading of catalysts in reactors. Then in 2016, he took on the position of the Company Director at HSE System where he created the Department of Shutdown and Turnaround Safety Management. Under his leadership, the company completed projects in major petrochemical plants in Poland and Israel.

He has joined the team of Dräger Polska in 2019 as its Sales and Marketing Manager where he is in charge of the sales strategy, as well as the marketing strategy of the Safety Technology Department.

He combined his interests with his professional mission and has started the process of establishing a local technical office focused on industrial safety analyses.