Marco Mensink

Marco Mensink

Marco Mensink jest dyrektorem generalnym Cefic, europejskiego przedsiębiorstwa chemicznego, od maja 2016 roku. Przy rocznym wkładzie członków w gospodarkę UE wynoszącym ponad 550 mld euro, Cefic jest największym tego typu przedstawicielem sektora przemysłu w Brukseli. W ramach wypełniania swojej funkcji pan Mensink kształtuje strategię i kierunek europejskiego przemysłu chemicznego, zrzeszając ponad 22 federacji krajowych, 8 federacji stowarzyszonych oraz 650 członków i oddziałów z całej Europy.

Jest Holendrem z pochodzenia i doświadczonym profesjonalistą w dziedzinie spraw publicznych, mieszkającym i pracującym w Brukseli od 2006 roku. Posiada rozległą sieć kontaktów w obrębie instytucji europejskich i szerokie wpływy w Brukseli, działa również aktywnie w kilku Grupach Wysokiego Szczebla Komisji Europejskiej.

Rozpoczynając karierę w firmie Ernst & Young Management Consulting, pracował przez sześć lat w obszarze zarządzania środowiskiem i projektach due diligence. Przez kolejne sześć lat pracował w Królewskim Towarzystwie Papieru i Kartonu Niderlandów, reprezentując również holenderski przemysł w Brukseli.  Marco Mensink uzyskał tytuł magistra leśnictwa i zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen w Holandii. Urodził się w 1968 roku, jest żonaty i ma troje dzieci.


Marco Mensink is Director General of Cefic, the European Chemical Industry Council, that represents the voice of medium and small chemical companies across Europe. With members adding over 550 billion Euro to the EU economy annually, Cefic is the largest industry sector representation of its kind in Brussels. 

As part of this role, Marco Mensink shapes the strategy and direction of the European chemical industry, uniting 30 national federations and 650 members and affiliates from all over Europe.

A Dutch national, he is an established authority and a frequent commentator on all aspects of EU policies affecting European businesses. He has lived and worked in Brussels since 2006, and has an extensive network of contacts within the European Institutions and wider Brussels sphere.