Marcin Bejm

Marcin Bejm

Marcin Bejm ma 20 lat doświadczenia zawodowego i specjalizuje się w doradztwie prawnym w transakcjach i projektach inwestycyjnych dotyczących aktywów infrastrukturalnych w Polsce oraz w Europie Środkowo – Wschodniej. Działa na rzecz podmiotów zaangażowanych w projekty inwestycyjne typu greenfieldbrownfield w zakresie infrastruktury twardej i społecznej. Jego doświadczenia obejmują doradztwo prawne w związku z inwestycjami w sektorze portów lotniczych, portów morskich, autostrad, kolei, ochrony zdrowia, energetyki odnawialnej, gospodarki odpadami, IT, rewitalizacji miejskiej, inwestycji ciepłowniczych i wodociągowo-kanalizacyjnych a także ropy i gazu.

Doradzał w zakresie przygotowania lub negocjowania umów projektowych takich jak: umowy o PPP, umowy koncesji, EPC, EPCM, O&M, umowy dostawy, umowy off-take, tollingowe, licencyjne, bezpośrednie, inwestycyjne oraz umowy wsparcia. Świadczy także doradztwo prawne w zakresie prawa publicznego, zamówień publicznych i pomocy publicznej.

Jest współzałożycielem Centrum PPP oraz autorem wielu publikacji na temat PPP i koncesji.


Advocate, Partner, Head of the Energy and Projects Practice, Head of the Infrastructure and Project Finance Team, CMS

Marcin Bejm has 20 years of experience in advising on transactions and projects regarding various types of infrastructure assets, carried out in Poland and across the CEE region. He provides legal advice to entities involved in greenfield and brownfield investment projects regarding hard and social infrastructure. He was engaged in transactions and projects in all key infrastructure sectors, including airports, sea ports, motorways, railways, healthcare, mass transportation, renewable energy, waste management, IT, urban regeneration, water and sewage, as well as the oil and gas sectors.

He advises on the preparation or negotiation of PPP contracts, concession agreements, EPC contracts, EPCM contracts, O&M contracts, supply contracts, off-take agreements, tolling agreements, licence agreements, direct contracts, investment contracts and support agreements. He also provides legal advice on public law, public procurement and state aid.

He is a co-founder of Centrum PPP and an author of a number of publications on PPP and concessions.