Katarzyna Nosalska

Katarzyna Nosalska

Ekspert Przemysłu 4.0 w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Specjalizuje się w doradztwie strategicznym z zakresu cyfryzacji firm z branży przemysłowej. Współpracowała z wieloma dostawcami technologii dla przemysłu.

Katarzyna Nosalska jest doświadczonym menadżerem. Przez kilkanaście lat związana z rynkiem wydawniczym o tematyce technicznej, gdzie była odpowiedzialna za projekty sprzedażowo-marketingowe. Zdobywała również doświadczenie zawodowe w firmach produkcyjnych oraz branży energetycznej.

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku automatyka i robotyka. Studiowała również zarządzanie produkcją na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Jest wykładowcą i doktorantem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dziedzinie zarządzania i cyfryzacji.