Jakub Jasiński

Jakub Jasiński

Jakub Jasiński ma ponad 15-letnie doświadczenie na rynku wodno-ściekowym w Polsce. W swojej karierze współpracował z lokalnymi władzami, firmami inżynieryjnymi i klientami przemysłowymi, obserwując wyzwania i problemy, z którymi muszą sobie radzić różne firmy i organizacje. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu potrzeb i wyzwań rynku wprowadza teraz Mobile Water Services na rynek Europy Środkowej.


Jakub has more than 15 years’ experience in the water and wastewater market in Poland. Over his career he has cooperated with local authorities, engineering houses and industrial customers observing challenges and issues that different companies and organisations have to manage. With a deep understanding of the market’s needs and challenges, he now introduces Mobile Water Services to the Central Europe market.