Jakub Faryś

Jakub Faryś

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Pod jego kierownictwem – od 2002 r. PZPM stał się największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli,  a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu. Wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

W 2019 roku objął prestiżową funkcję Przewodniczącego Liaison Committee w ACEA, która skupia prezesów organizacji motoryzacyjnych z 30 krajów europejskich (członkowie stowarzyszeni) i funkcjonuje w strukturze ACEA obok członków zwyczajnych, którymi są wszystkie europejskie koncerny motoryzacyjne.


President of PZPM. As from 2002 director of the Association of Official Car Importers, the organization of the NGO sector, that since then has become the largest Polish automotive industry employers' organization for manufacturers of motor vehicles, motorcycles, mopeds and motorized four-wheelers, as well as manufacturers of vehicle bodies, trailers, semi-trailers, parts or components of motor vehicles  for original assembly in Poland. He supports activities for the development and promotion of Polish automotive sector. As the head of PZPM involved in the work of the governmental and the parliamentary committees; provides the most relevant opinions on draft legal acts concerning the automotive industry. Representing the interests of member companies in the organs the European Union – incl. the European Parliament and the European Commission.

Acting as the President of the Polish Automotive Industry Association (PZPM) for 17 years has been elected the President  of the Liaison Committee ACEA – a body that brings together presidents of automotive organizations from 30 European countries (associated members) and operates in the ACEA structure alongside ordinary members, which are all European automotive concerns.