Jacek Misiejuk

Jacek Misiejuk

Dyrektor Zarządzający Enel X Polska Sp. z o.o. Od lat aktywnie uczestniczy w rozwoju polskiego rynku energii. Szczególnym obszarem jego kompetencji jest aktywnie działanie na rzecz uczestnictwa odbiorców w rynkach energii i usług systemowych oraz rozwoju źródeł odnawialnych. Ekspert Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w sektorze energetycznym, m.in. w STOEN SA, ABB, Alpiq Energy SE, Enel X.

Bierze aktywny  udział w promowaniu i wdrażaniu w Polsce usług Demand Side Response od 2013 roku, od 2017 roku kieruje działalnością w Polsce Enel X, spółki globalnej grupy energetycznej Enel, największego na świecie agregatora DSR (usług redukcji zapotrzebowania przy deficytach mocy).


Managing Director of Enel X Poland Sp. z o.o. For years, he has been actively involved in the development of the Polish energy market. A particular area of his competence is active promotion of the customers participation in energy markets and anciliary services as well as the development of renewable sources. An expert of the Chamber of Industrial Power and Energy Recipients. Jacek has many years of managerial experience in the energy sector, incl. at STOEN SA, ABB, Alpiq Energy SE, Enel X.

He has been actively involved in promoting and implementing Demand Side Response services in Poland since 2013, and since 2017 he has been managing the operations of Enel X in Poland, a company from the global energy group Enel, the world's largest DSR aggregator (services to reduce demand in case of power deficits).