Grzegorz Czul

Grzegorz Czul

Grzegorz Czul, Prezes Zarządu Fluor S.A. oraz Dyrektor ds. Operacyjnych biura. Po ukończeniu studiów w roku 1985 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym, rozpoczął pracę na stanowisku inżyniera ds. orurowania w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" (obecnie Fluor S.A.). Następnie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej będąc inżynierem prowadzącym branżę oraz kierownikiem projektów. Swoje ponad 35-cioletnie doświadczenie zawodowe zdobył poprzez zaangażowanie w projekty petrochemiczne, rafineryjne, energetyczne i chemiczne. Wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami pozyskal między innymi w czasie oddelegowań do pracy w biurach korporacji Fluor w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii oraz zarządzając zespołem w Gliwicach przy realizacji projektów wykonywanych między kilkoma biurami Fluor. Zainteresowania: bazy danych, rower, turystyka.


Grzegorz Czul,  Fluor S.A’s General Manager and Office Operations Director. In 1985, after graduating from the Mechanical Department at the Silesian Technical University in Gliwice, he has begun his work as a Piping Engineer in the Design and Investment Implementation Office ‘Prosynchem’ (currently Fluor S.A.). Then, he has climbed all the steps of the career ladder, becoming a Lead Engineer and a Project Manager. He has gained his professional experience over 35 years of engagement in petrochemical, refinery, energy and chemical projects. He has broadened his knowledge of leading large teams through delegations to other Fluor offices in the US, the Netherlands, Great Britain and by managing a team in Gliwice during several workshare projects. His interests include: data centers, cycling and tourism.