Emilia Wasilewicz

Emilia Wasilewicz

Emilia Wasilewicz pracuje w firmie Dow od 16 lat. Obecnie obejmuje stanowisko Dyrektora Sprzedaży Dow Industrial Solutions (DIS) na Europę Środkowo-Wschodnią i Turcję. Ponadto, od listopada 2019 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Dow w Polsce, reprezentując kraj w kręgach biznesowych i kierowniczych, a także na forach zewnętrznych, dotyczących promocji marki Dow, relacji z kluczowymi klientami i CSR. W ramach swojej roli jest członkiem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz American Chamber of Commerce, gdzie współprzewodniczy Radzie Zrównoważonego Rozwoju. Wcześniej przez 2 lata, Emilia pełniła rolę Dyrektora Sprzedaży Packaging&Specialty Plastics na Południowo-Wschodnią Azję, Australię i Nową Zelandię w Singapurze. Zanim objęła stanowisko Dyrektora Sprzedaży, pełniła europejską funkcję Marketing Managera zajmując się rozwojem rynku Health & Hygiene. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Polsce, biorąc udział w rocznym międzynarodowym programie Marketing & Management w Arhus School of Business w Danii i półrocznym programie Socrates Erasmus w Antwerp University w Belgii. Jest mężatką i ma dwójkę dzieci: 9-letnią córkę Julię i 4-letniego syna Jana.


Emilia has been working in Dow for the last 16 years. Currently she holds the position of Central Eastern Europe & Turkey Dow Industrial Solutions (DIS) Sales Director. On top, as of November 2019 she took up Country Manager role for Dow in Poland, representing the country on relevant business and leadership teams as well external forums around promoting Dow brand, relationships with key customers and CSR engagements. She holds seats in Polish Chamber of Chemical Industry and AmCham, where she co-leads Sustainability Council. Prior to this role Emilia was South East Asia, Australia & New Zealand Packaging & Specialty Plastics (P&SP) Sales Director located in Singapore for 2 years. Before that she was EMEA Marketing Manager for Health & Hygiene market segment responsible for marketing strategy development and execution. Emilia earned her Master’s degree in Economics at Warsaw School of Economics (Poland) attending 12 months international Marketing & Management program at Arhus School of Business (Denmark) and 6 months Socrates Erasmus Program at Antwerp University (Belgium). Married with 2 children: 9 years old daughter Julia and 4 year old son Jan.