Dr inż. Tomasz Zieliński

Dr inż. Tomasz Zieliński

Od czerwca 2013 powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, najważniejszej instytucji reprezentującej sektor chemiczny w Polsce na forum krajowym i międzynarodowym.
 

Ekspert sektora chemicznego z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym. Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i poza granicą.

Początek kariery zawodowej łączył z rozwojem naukowym pracując w Instytucie Chemii Przemysłowej. W latach 2004-2006 związany z PKN ORLEN S.A. m.in. jako szef Zespołu Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, lider obszaru R&D w procesie integrację spółki z Holdingiem Unipetrol a.s. czy kontrolingu segmentu Produkcji, Handlu Hurtowego i Logistyki całego koncernu. 

Następnie (2006 - 2009) zajmował stanowiska menadżerskie w firmach inwestycyjnych i doradczych, jak AKJ Capital S.A., Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, Instytut Studiów Energetycznych, DGA S.A., kierując zespołami odpowiedzialnymi m.in. za realizację projektów strategicznych, tworzenie i wdrażanie strategii, obsługę kluczowych klientów biznesowych oraz rozwój rynków zagranicznych. Był odpowiedzialny za obszary energy, oil, gas & chemicals, fuzje i przejęcia firm i aktywów przedsiębiorstw, sprzedaż technologii w przemyśle chemicznym, projekty energetyczne, zarządzanie transferem technologii w tym obszarze R&D i w przemyśle. 

W 2009 roku został Wiceprezesem Zarządu Zakładów Chemicznych „Police” S.A. (obecnie część Grupy Azoty S.A.) odpowiedzialnym rozwój i strategii spółki, w szczególności za obszar inwestycji, technologii i techniki oraz energetyki, produkcję i nadzór nad grupą kapitałową. W latach 2010-2013 ponownie w Grupie Orlen powołany na stanowisko Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej Anwil S.A. Odpowiadał za rozwój i strategię spółki, obszar logistyki, utrzymanie bezpieczeństwa procesowego, infrastrukturę oraz obszar energetyczny. W latach 2012-2013 pełnił także obowiązki Prezesa Zarządu, Chemeko Sp. z o.o., Grupa Anwil. Wśród kluczowych obszarów miał m.in. sprawowanie nadzoru nad zespołami odpowiedzialnymi za usługi doradcze i laboratoryjne w ochronie środowiska oraz usługi projektowe dla przemysłu chemicznego.

Jest także Adiunktem w Katedrze Procesów Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, specjalizując się tematyce związanej z zarządzaniem technologiami i innowacjami w modelach biznesowych oraz przedsiębiorczością technologiczną.

Od kilkunastu lat zasiada w licznych krajowych i międzynarodowych organizacjach biznesowych i przemysłowych. Obecnie jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (CEFIC), gdzie reprezentuje 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii Chorwacji). Jest także Członkiem Zarządu European Chemical Employers Group (ECEG). Jest Członkiem Advisory Board organizacji World Refining Association. Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Prezydium Rady i członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą. Członek rad gospodarczych, programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych. Kawaler Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych. 

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał ponadto m.in. tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion i ukończył Strategic Business Management Program na Harvard University Extension School.


 President of the Board of Polish Chamber of Chemical Industry.

He graduated from the Warsaw University of Technology at Faculty of Construction, Mechanics and Petrochemicals under the chemical technology specialization in 2001. He graduated also postgraduate studies in Financial Management and Marketing from the Warsaw University of Technology. He studies also in VITUS BERING - Centre For Higher Education in Horsens, Denmark.

In 2003 he graduated Ph. D. of technical sciences in chemical technology specialization. He graduated MBA, Master of Business Administration under program of University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) and Lublin University of Technology (PL) in 2009 and Strategic Business Management; Professional Development Program under Harvard University, Boston, MA, USA in 2019.

He was an Assistant Professor in Industrial Chemistry Research Institute in Warsaw. In 2004-2006, he worked for PKN ORLEN SA as a Chief of COO’s Office. He was also Managing Director of the Centre of Innovations and Technological Investments Ltd. and Director of Department of Technological Investments in AKJ Capital S.A. In 2007 he became a Partner in Energy Studies Institute Ltd. He was also a Strategic Projects  Director in Business Advisory Department of DGA S.A. In 2009 he became a Vice-President of the Board of Grupa Azoty Z. Ch. “Police” S.A. From 2010 he was an Executive Member of the Board of Anwil S.A. (PKN ORLEN GROUP). He worked also as a President of the Board of Chemeko Ltd. (Anwil Group). Since 2017 he is an Assistant Professor at Faculty of Management, Warsaw University of Technology.

He was a Board Member of the Fertilizers Europe organization in Brussels, BE. Previously and now he is a Supervisory Board Member of many companies from chemical industry, domestic and foreign. In 2015-2019 he was a Vice-President of Association of Polish Inventors and Rationalizers and and Global Advisory Board Member of World Refining Association. He is a member of many chemical associations like American Chemical Society.

He is a Board Member of European Chemical Employers Group (ECEG) and he is also a National Association Board Member in CEFIC (Chemical Council of Chemical Industry, Brussels, BE) where he leads a Central European Cluster representing 7 CE countries (PL, CZR, SLK, HUN, BUL, CRO, ROM). He is a Council Member of Polish Chamber of Commerce and Presidium Member of Committee of Chemistry in Polish Academy of Sciences and he is a Presidium Member of the Polish Chamber of Commerce. Since 2013, he is a President of the Board of the Polish Chamber of Chemical Industry. In 2020, he is a Chairman and initiator of the Industry Development Forum associating almost 1/3 of industry in Poland.