dr inż. Jarosław Rogoża

dr inż. Jarosław Rogoża

Absolwent Politechniki Poznańskiej, na której uzyskał stopień doktora w 2001 roku. Ukończył kierunek Technologii Chemicznej. Jest również absolwentem programu Executive MBA prowadzonego przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu i Helsinki School of Economics, który ukończył w 2004 r.

W latach 2000-2006 pracował w GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. zaczynając od stanowiska Technologa na wydziale produkcyjnym, a następnie, od 2002, pracował jako Kierownik Projektów Badawczo-Rozwojowych w Pionie Badań i Rozwoju. W latach 2006-2009 pracował na stanowisku Dyrektora R&D i SHEQ w PPG Deco Polska Sp. z o.o., odpowiadając, poza R&D, za zarządzanie jakością, ochronę środowiska i BHP.  Od września 2009 pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. na stanowisku Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Od 2013 r. Członek Zarządu Synthos S.A.


Member of the Board

A graduate of the University of Technology, where he earned a PhD in 2001, completing a course of Chemical Technology. He is also a graduate of the Executive MBA programme run by the School of Banking in Poznań and of the Helsinki School of Economics, from which he graduated in 2004. From 2000‒2006, he worked at GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., starting in the position of technologist in the manufacturing division, then, beginning in 2002, as Manager of Research and Development Projects in the Research and Development Division. From 2006‒2009 he worked as Director of R&D and SHEQ at PPG Deco Poland Sp. z o.o., responsible for, in addition to R&D, quality management, environmental protection and health and safety. Since September 2009, he has worked for the Synthos S.A. Capital Group as Director of Research and Development. From 2013, Member of the Management Board of Synthos S.A.