Dr inż. Bartosz Bańkowski

Dr inż. Bartosz Bańkowski

Od 2017 roku pełni obowiązki Dyrektora ds. Nowych Technologii w grupie PCC Rokita. Bierze udział w największych przedsięwzięciach PCC, odpowiadając za ocenę i wybór technologii, negocjacje z firmami technologicznymi i projektowymi, wybór lokalizacji. Aktualnie w zespole realizującym m.in. projekt nowego kompleksu produkcyjnego PCC SE w Niemczech. Wcześniej odpowiadał za przygotowanie umowy współpracy z firmą Shida, potentatem w dziedzinie komponentów do baterii litowo-jonowych.

Karierę zawodową zaczynał w ICSO „Blachownia” gdzie jako doktorant Politechniki Wrocławskiej realizował badania związane z otrzymywaniem związków fosforoorganicznych. W grupie PCC Rokita pracuje od 2008 roku. Od początku związany z realizacją inwestycji i pracami rozwojowymi – najpierw w Kompleksie Chloru, a następnie w PCC MCAA Sp. z o.o. gdzie odpowiadał za wdrożenie technologii i rozruchy instalacji kwasu chlorooctowego. Jako zastępca szefa projektu współpracował z szeregiem biur projektowych, dostawcami urządzeń i rozwiązań. Po uruchomieniu instalacji odpowiadał za pion R&D PCC MCAA. Jest autorem i współautorem patentów z zakresu technologii stosowanych w PCC.


In 2017 appointed as Director of New Technologies in the PCC Rokita group. Dr. Bańkowski participates in the largest projects of PCC, being responsible for the assessment and selection of technological solutions, negotiations with technology vendors and engineering offices, investment site selections. Currently in the team implementing, among others, design of a new PCC SE production complex in Germany. Previously, he was responsible for preparing a cooperation agreement with Shida, a tycoon in the field of components for lithium-ion batteries.

He started his professional career at ICSO "Blachownia" where, as a PhD student at the Wrocław University of Technology, he carried out research related to the production of organophosphorus compounds. He has been working in the PCC Rokita since 2008. From the beginning, he was associated with the implementation of investments and development works - first at the Chloro-alkali Complex, and then at PCC MCAA Sp. z o.o. where he was responsible for the implementation of technology and chloroacetic acid installation commissioning. As deputy project manager, he had the opportunity to cooperate with international engineering offices, equipment and solution vendors. After startup of the plant, he was responsible for the R&D department of PCC MCAA. Dr. Bańkowski is the author and co-author of patents in the field of technologies used in PCC.