Dr inż. Arkadiusz Majoch

Dr inż. Arkadiusz Majoch

Arkadiusz MAJOCH, w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W 2007 r. uzyskał tytuł MBA Akademii Leona Koźmińskiego. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych - Specjalność – budowa i eksploatacja maszyn. Od dwudziestu lat związany z przemysłem rafineryjnym i paliwowym. Obecnie jest dyrektorem Biura Badań i Rozwoju Nowych Technologii w PKN ORLEN S.A.


Arkadiusz MAJOCH, graduated in 1999 from the Faculty of Chemistry at the Warsaw University of Technology. In 2007, he obtained an MBA from the Kozminski University. In 2012, he obtained a PhD in technical sciences at the Air Force Institute of Technology - Specialty - construction and operation of machines. For twenty years associated with the refining and fuel industry. Currently, he is the director of the New Technologies Research and Development Office at PKN Orlen S.A.