dr Agata Kruszec

dr Agata Kruszec

Koordynatorka Zespołu Rozwoju Rynku, Menedżerka Projektów i Ambasadorka Zrównoważonego Rozwoju BASF Polska w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju BASF EMEA. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, od 10 lat związana z branżą chemiczną. 

Od 4 lat związana z Działem Rozwoju Rynku BASF, w ramach którego zarządza projektami biznesowymi w obszarze innowacji i zrównoważonego rozwoju. Swoimi działaniami wspiera z jednej strony wdrażanie nowych technologii BASF na terenie Polski, z drugiej zaś prowadzi projekty mające na celu poszukiwanie pereł innowacyjności, zgodnych z kierunkami strategicznego rozwoju BASF.  Szczególnie zaangażowana w projekty w obszarze  pogłębiania dialogu pomiędzy ze światem nauki i biznesu.