Chang-Hag Kim

Chang-Hag Kim

Chang-Hag Kim został desygnowany na stanowisko prezesa i CEO Hyundai Engineering Co., Ltd. w kwietniu 2019 roku.

W roku 2017 został Dyrektorem Operacyjnym Działu Zakładów Przetwórczych. Wcześniej zajmował ważne stanowiska kierownicze wyższego szczebla w znaczących projektach międzynarodowych. Jego doświadczenie obejmuje obszary planowania i strategii, marketingu, zarządzania projektami, public relations, itp.

Chang-Hag Kim rozpoczął swoją karierę 33 lata temu w Hyundai Engineering, gdzie zdobył rozległą wiedzę dotyczącą zakresie zakładów przetwórczych oraz rozszerzył swoje umiejętności zarządzania we wszystkich obszarach inżynierii i budownictwa, takich jak elektrownie, infrastruktura i budownictwo, a także zarządzanie aktywami.

W latach 2014 i 2009 Chang-Hag Kim został przez rząd Korei nagrodzony za osiągnięcia w uznaniu jego zasług dla przemysłu maszynowego i budownictwa w Korei.


Chang-Hag Kim has been assigned to the position of President and CEO of Hyundai Engineering Co., Ltd. since April 2019.

In the year 2017, he became Chief Operating Officer of Process Plant Division. Prior to this assignment, he had taken up important senior management positions for significant international projects. His experiences cover the fields of planning & strategy, marketing, project management and public relationship, etc.

Mr. Kim started his career 33 years ago in Hyundai Engineering and has accumulated know-how in process plants and expanded his managing capability in all field of Engineering & Construction such as power plant, infrastructure and building business as well as asset management.

In 2014 and 2009, Mr. Kim was awarded achievement awards from Government of Korea in recognition of contribution to the Engineering and Construction industries in Korea.