Carsten Larsen

Carsten Larsen

Carsten Larsen jest Dyrektorem Handlowym ds. Recyklingu EMEA & APAC. Jest odpowiedzialny za rozwój nowych modeli biznesowych i strategii wzrostu opartych o recykling odpadów z tworzyw sztucznych w regionie EMEA i APAC, w tym platform recyklingu mechanicznego i chemicznego.  Do jego głównych zadań należy pomoc Klientom w osiągnięciu ich celów i zobowiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jego kariera w Dow rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy dołączył do oddziału w Danii jako stażysta. W 1995 roku przeprowadził się do Sztokholmu, w Szwecji jako Przedstawiciel Obsługi Klienta ds. Separacji Cieczy, Tworzyw Sztucznych i Poliuretanów. W latach 2000-2006 pełnił funkcje zarządzające w branży chemii specjalistycznej i tworzyw sztucznych w Niemczech i Skandynawii.

W 2006 roku, Carsten dołączył do działu żywic epoksydowych w Horgen w Szwajcarii jako Global Marketing Manager, a następnie objął stanowisko Product Director’a, a po dwóch latach został Przewodniczącym Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Żywic Epoksydowych.

W 2009 roku  Carsten przeprowadził się do Niemiec, żeby objąć stanowisko Dyrektora Zarządzającego dla firmy UPPC GmbH, która została kupiona przez Dow, zintegrowana z Dow Formulated Systems i od tego momentu sprzedaż wzrosła o ponad 30%.

W 2011 roku został Dyrektorem ds. Rozwoju Rynkowego dla Dow w Schwalbach w Niemczech i był odpowiedzialny za przyspieszenie wzrostu sprzedaży w tym kraju i identyfikację nowych możliwości rozwoju w biznesowym portfolio Dow. Ponadto, zarządzał lokalnymi kontaktami skupiającymi się na zrównoważonym rozwoju w zakresie energii oraz lekkich kompozytów.

W 2014 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Dow Southern Africa i sprawował nadzór handlowy nad czterema przedsiębiorstwami w Afryce Subsaharyjskiej: Dow Coatings Materials, Dow Construction Chemicals, Dow Consumer and Industrial SolutionsPerformance Adhesives.

W styczniu 2017, przed zaakceptowaniem swojego obecnego stanowiska, Carsten przeprowadził się do Horgen i został Dyrektorem Handlowym na Europę, Środkowy Wschód, Afrykę i Indie w Dow Industrial Solutions.


Carsten Larsen is the Commercial Director Recycling EMEA & APAC. He is responsible for developing new business models and growth strategies that monetize the plastics waste recycling streams for EMEA and APAC, including mechanical and chemical recycling platforms. The focus will be the development of recycling solutions that help customers achieve their sustainability objectives and enable a shift towards a more circular value chain for plastics.

Larsen joined Dow in Denmark in 1993 as a trainee. In 1995, he moved to Stockholm, Sweden as Customer Service Representative for Liquid Separation, Plastics and Polyurethanes.
 
From 2000 to 2006 he held Key Account Management Roles in Specialty Chemicals and Plastics for Germany and Scandinavia.
 
In 2006 Larsen joined the Epoxy Business in Horgen, Switzerland as Global Marketing Manager and later became Product Director. He was elected as chairman for the European Epoxy Industry Association from 2008 to 2010.
Carsten moved to Baltringen, Germany in 2009 to assume the role of Managing Director for UPPC GmbH. UPPC GmbH was bought by Dow in 2007 and was integrated into Dow Formulated Systems end of 2009, and has since acquisition grown sales more than 30 %.
 
In 2011 he became Director New Business Development for Dow in Schwalbach, Germany. He was responsible for accelerating growth in Germany, and identifying new growth opportunities across Dow business portfolio. Furthermore, he managed local contact to innovation clusters focusing on sustainable development within Energy and lightweight composites.
 
Larsen moved to Johannesburg in 2014 to assume the role of Managing Director for Dow Southern Africa and had commercial oversight for four businesses in Sub-Saharan Africa; Dow Coatings Materials, Dow Construction Chemicals, Dow Consumer and Industrial Solutions, and Performance Adhesives.
 
In January 2017 Carsten moved to Horgen and was named Commercial Director for Europe, Middle East, Africa and India for Dow Industrial Solutions before accepting his current role in September 2018.
Larsen earned his B.Sc. in International Business from the Copenhagen Business School in Denmark.