Anna Wujec

Anna Wujec

Do ABB dołączyła w 2017 roku obejmując funkcję lidera cyfryzacji, Do jej zadań należy m.in. opracowanie strategii dla rynku polskiego oraz wdrożenie globalnego podejścia ABB do transformacji w celu ułatwienia realizacji kluczowych projektów z klientami różnych branż i sektorów. Brała udział w inicjatywie rządowej Platforma Przemysłu Przyszłości, koordynacji współpracy z partnerami technologicznymi.

Aktualnie odpowiada za rynek centrów przetwarzania danych w Polsce, doradza w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego środowisk przemysłowych oraz pełni rolę eksperta w zakresie rozwiązań cyfrowych (koncepcja Przemysłu 4.0, IIoT, AI, VR, 3D) w dywizji Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce.


Anna Wujec, Digital Lead, Industrial Automation, ABB in Poland

Anna Wujec joined ABB in 2017. As a leader of digitization, she is responsible for strategy development for the Polish market and implementation of ABB's global transformation approach to enhance the implementation of key projects with clients from various industries and sectors. She participated in the government initiative Platform of the Industry of the Future and took part in the coordination process in terms of cooperation with technological partners.

Currently, she is responsible for the market of data centers in Poland, she also advises in the area of ​​cyber security of industrial environments, and acts as an expert in the field of digital solutions (Industry 4.0, IIoT, AI, VR, 3D concept) in the ABB Industrial Automation division in Poland.