Adam Jarubas

Adam Jarubas

Absolwent Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 2018 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, zdobył tytuł naukowy doktora nauk społecznych. Poseł do Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PE. Adiunkt w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa. W latach 2006-2018 marszałek województwa świętokrzyskiego. Do 2019 r. pełnomocnik prezydenta Starachowic ds. społecznych.