Adam Guibourgé-Czetwertyński

Adam Guibourgé-Czetwertyński

Jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas Szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym.

W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu. W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.


Graduate of HEC Paris and the history faculties of the Paris IV-Sorbonne University and the University of Warsaw.

In 2013, he began working at the Ministry of Environment as part of the Climate Negotiators Team at the United Nations COP19 Climate Summit in Warsaw. Previously, he had gained experience in the field of finance in the private sector.

In 2015–2018, he headed the Environmental Department at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the European Union in Brussels, where he negotiated draft legislation on the environment and climate in Council working groups. In 2018, he served as the chief negotiator of the Polish Presidency of COP24 in Katowice, preparing a package of decisions implementing the Paris Agreement, the so-called Katowice Rulebook. In 2019, he once again became the head of the Environmental Department at the Permanent Representation of the Republic of Poland to the EU.