Zbigniew Warmuz

Zbigniew Warmuz

Absolwent Technikum Chemicznego w Gliwicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1984 – 2006 pracował w POCH S.A. zaczynając od stanowiska aparatowego. W 1999 został kierownikiem odpowiedzialnym za sprzedaż grupy produktów dla przemysłu ciężkiego i galwanizerni. Do 2002 roku pracował na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży i Marketingu a następnie został Głównym Inżynierem i Dyrektorem Produkcji. Pełnił również funkcję prokurenta w tej Spółce. Od 2007 roku pracuje w Grupie Kapitałowej Synthos. Zarządzał m.in. spółkami produkcyjnymi w Polsce i w Czechach oraz bezpośrednio nadzorował największe procesy inwestycyjne. Od stycznia 2017 r. Prezes Zarządu Synthos S.A.


President of the Synthos S.A. Management Board

A graduate of Technical School of Chemistry in Gliwice and University of Economics in Katowice. Between 1984-2006 he worked in POCH S.A., starting as a process operator. In 1999 he became a manager responsible for sale of group of products for heavy industry and electroplating. Until 2002 he worked as a Manager of Sales and Marketing Department and then he became a Chief Engineer and Director of Production. He was also a proxy in this Company. Since 2007 he has been working in Synthos Group. Among others he has managed production companies in Poland and the Czech Republic, and he has directly supervised the largest investment processes. From January 2017, the President of the Synthos S.A. Management Board.