Wojciech Satora

Wojciech Satora

Związany z GRUPĄ AZOTY od 08.2016 roku (Departament Korporacyjny Strategii i Innowacji)

Stanowisko: Dyrektor ds. Projektów Innowacji Technologicznych ( od 07.2018)

Zakres obowiązków:

  • Zarządzanie Biurem Rozwoju Projektów Technologicznych oraz Zespołem Wsparcia Projektów Korporacyjnych (w ramach działalności Departamentu Korporacyjnego)
  • Koordynacja prac w obszarze Innowacyjności w Strategii Grupy Kapitałowej GA
  • Koordynacja projektów R&D, realizowanych w odpowiedzi na wymogi regulacyjne
    (m.in. rozporządzenia nawozowe, w tym wdrożenie technologii inhibitorów ureazy w Grupie Azoty)
  • Realizacja projektów w obszarze innowacji produktowych i technologicznych, współpraca
    ze środowiskiem startup, realizacja Programów Akceleracyjnych
  • Odpowiedzialny za integrację w obszarze R&D ze Spółką COMPO EXPERT, w tym transfer technologii (Funkcja lidera obszaru R&D w Projekcie Integracji GRUPA AZOTY – COMPO EXPERT)

 

Dodatkowe informacje nt. kariery zawodowej:

https://www.linkedin.com/in/wojciech-satora-98982636/