Valerio Coppini

Valerio Coppini

Valerio Coppini uzyskał tytuł magistra w dziedzinie inżynierii chemicznej na Uniwersytecie w Pizie we Włoszech. Swoją karierę w przemyśle rozpoczął w 1999 roku w Solvay w Brukseli w Belgii, a w 2001 roku przeniósł się do Zakładu Produkcji Polipropylenu w Sarralbe we Francji na stanowisko Dyrektora Technicznego. W 2005 roku został Europejskim Koordynatorem Technicznym w Technology Head Quarter of INEOS w Brukseli. W 2006 roku Valerio przeszedł do Grupy Licencyjnej Ineos, a w 2010 roku dołączył do TECHINT Engineering and Construction w Mediolanie we Włoszech, gdzie objął stanowisko Commercial Manager of Petrochemical and Refinery EPC business. Valerio dołączył do MAIRE TECNIMONT w 2014 roku jako Project Development Senior Manager. W styczniu 2017 roku objął stanowisko Commercial and Business Development Director of MET GAS PROCESSING TECHNOLOGIES, the O&G and Petrochemical Technology Company, należącej do Grupy Maire Tecnimont. Obecnie jest odpowiedzialny za inicjatywy rozwoju biznesu NextChem w zakresie przemian energetycznych, zielonej chemii i gospodarki obiegu zamkniętego.


Valerio Coppini obtained the Master’s Degree in Chemical Engineering from the University of Pisa (Italy). He started his industrial career in 1999 in Solvay in Bruxelles-Belgium, moving in the Sarralbe Polypropylene Production Plant (France) as Technical Director in 2001. From 2005 he became the European Technical Coordinator in the Technology Head Quarter (Bruxelles) of INEOS. In 2006 Valerio moved to the Ineos Licensing Group and in 2010 Valerio joined TECHINT Engineering and Construction in Milano (Italy), as Commercial Manager of Petrochemical and Refinery EPC business. Valerio joined MAIRE TECNIMONT in 2014 as Project Development Senior Manager. In January 2017 he has been appointed as Commercial and Business Development Director of MET GAS PROCESSING TECHNOLOGIES, the O&G and Petrochemical Technology Company of Maire Tecnimont Group. Today he is in charge of the Business Development initiatives of NextChem based in the Energy Transition, Green Chemistry and Circular Economy.