Seung-Chul Lee

Seung-Chul Lee

President and Chief Operating Officer w Hyundai Engineering Co., Ltd.

Seung-Chul Lee został mianowany na stanowisko President and Chief Operating Officer of Hyundai Engineering Co., Ltd.  w kwietniu 2019 r. Od kwietnia 2019 r. pełni również funkcję head of Plant Division.

W roku 2017 został mianowany na stanowisko Dyrektora ds. Technicznych i objął stanowisko Head of Engineering Center. Wcześniej pełnił funkcje Manager of Process Department oraz  Director of Marketing Department.

Pan Lee rozpoczął swoją karierę 24 lata temu w Hyundai Engineering jako Inżynier Procesu po pomyślnym ukończeniu studiów doktoranckich w dziedzinie inżynierii chemicznej. Jego doświadczenie obejmuje dziedziny inżynierii, planowania i strategii, marketingu, sprzedaży i public relations.

W 2017 r. pan Lee otrzymał prezydenckie odznaczenie w uznaniu zasług dla przemysłu inżynieryjnego i budowlanego w Korei.


Seung-Chul Lee has been assigned to the position of President and Chief Operating Officer of Hyundai Engineering Co., Ltd. since April 2019. He has also served as the head of Plant Division since April 2019.

In the year of 2017, he was named as the Chief Technical Officer and became Head of Engineering Center. Prior to this assignment, he had served as Manager of Process Department and the Director of Marketing Department.

Mr. Lee started his career 24 years ago in Hyundai Engineering as Process Engineer after successful completion of a Ph.D. in chemical engineering. His experiences cover the fields of engineering, planning & strategy, marketing, sales and public relations.

In 2017, Mr. Lee received a presidential citation in recognition of contribution to the Engineering and Construction industries in Korea.