Olga Dzilińska-Pietrzak

Olga Dzilińska-Pietrzak

Olga Dzilińska-Pietrzak – od blisko dziesięciu lat zawodowo związana z rynkiem instrumentów finansowych i od pięciu – z rynkiem produktów energetycznych. Doświadczenie zdobyła pracując w Departamencie Firm Inwestycyjnych i Infrastruktury Rynku Kapitałowego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie uczestniczyła m.in. w pracach związanych z regulacjami unijnymi oraz na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru i Dyrektora Biura Zarządzania Ryzykiem i Compliance. Od lipca 2018 r. jest Pełnomocnikiem Zarządu ds. MiFID 2, a od maja 2021 również Menadżerem ds. Zarządzania Zgodnością w Grupie Azoty S.A. Jest też Członkiem Komitetu Ryzyka przy Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. i członkiem Komitetu Odwoławczego przy Prezesie Urzędu Dozoru Technicznego.