Michał Łukawski

Michał Łukawski

Absolwent Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej. Od ponad dekady związany z szeroko pojętym przemysłem tworzyw sztucznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako specjalista ds. rozwoju aplikacji oraz sprzedaży w firmie Dupont, doradca techniczny w dystrybucji tworzyw sztucznych (Telko Polska) oraz dziale modyfikacji radiacyjnej polimerów Instytutu Chemii i Technik Jądrowych. Do Dow dołączył w 2018 r. w wyniku fuzji z firmą DuPont. Odpowiada za relacje z kluczowymi klientami oraz sprzedaż produktów firmy Dow w krajach Nordyckich.

Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuje również do prowadzenia działalności edukacyjnej nt. zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Ekologia stała się dla niego nie tylko sposobem na pracę ale również na rozwój pasji. Konsultował m.in. cykl felietonów Stanisława Łubieńskiego „Śmieć Miesiąca” do Dwutygodnika oraz „Książkę o śmieciach” tego samego autora.  Po godzinach fotografuje przyrodę i opiekuje się dzikimi pszczołami.


Michał Łukawski graduated from Department of Polymer Chemistry and Technology of Warsaw University of Technology. He has been associated with broadly defined plastic industry for 10 years. He has been gaining his professional experience as Technical Sales and Application Development specialist in Dupont, a Technical Manager in plastics distribution (Telko Poland) and polymer modification department of Institute of Nuclear Chemistry and Technology. Michał joined the Company as consequence of Dow Dupont merger. He is responsible for maintaining and expanding relationships with key clients as well as sales of Dow portfolio in Nordic Countries.

Since couple of years he is using his expertise also for educational purpose-sharing knowledge about sustainability and environment. Ecology became not only a part of his job, but also a hobby. He consulted, among other activities, series of articles by Stanisław  Łubieński “The waste of the month” for Dwutygodnik magazine and “A book about waste”. After hours, Michał is a wildlife photographer and a beekeeper.