Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz

Michał Andruszkiewicz kieruje poznańskim biurem kancelarii CMS. Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego oraz chemicznego i od ponad 12 lat kompleksowo wspiera klientów w różnych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem działalności w tych sektorach.

Doświadczenie Michała obejmuje między innymi doradztwo przy przygotowywaniu i realizacji dużych instalacji przemysłowych (m.in. instalacji odwodorniania propanu oraz produkującej polipropylen oraz kompleksu olefin), nowych bloków energetycznych (w tym bloków gazowo-parowych oraz węglowych), inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii (w tym umowy i doradztwo regulacyjne) oraz projektów związanych z budową sieci elektroenergetycznej (interkonektory). Michał wspiera także swoich klientów przygotowując oraz negocjując umowy o generalne wykonawstwo inwestycji, wieloletnie umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub gazu, umowy o przyłączenie do sieci, umowy o wykonanie projektu wstępnego (FEED), umowy PMC, umowy licencyjne na technologię, oraz umowy dostawy (w szczególności w projektach realizowanych w formule multi-contracting) oraz umowy dotyczące eksploatacji i konserwacji. Michał koordynował również zespół prawników doradzających przy licznych transakcjach połączeń i przejęć na polskim rynku odnawialnych źródeł energii (OZE).

Michał pracuje także dla klientów w kwestiach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i gazu, jak również uczestniczył w pracach nad przygotowywaniem zmian do instrukcji ruchu i eksploatacji sieci, a także doradzał przy zagadnieniach związanych z transgraniczną wymianą energii elektrycznej.