Marta Kapała

Marta Kapała

Ponad 12 letnia praktyka biznesowa zdobyta w sprzedaży i w marketingu w zakresie B2B oraz B2C, w takich firmach jak Honeywell, 3M, Goodyear.

Wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje zdobyte poprzez tworzenie i wdrażanie projektów m.in z takich obszarów jak rozwój biznesu, marketing strategiczny i zarządzanie produktem. Szerokie umiejętności biznesowe i operacyjne na temat procesów komunikacyjnych, marketingowych, logistycznych, inwestycyjnych i sprzedażowych.

Doktor filozofii Uniwersytetu w Wiedniu, absolwentka studiów podyplomowych SGH z zakresu marketingu i zarządzania oraz szkoleń z metodologii Six Sigma Lean Expert.

 

 
Over 12 years of business practice gained in sales and marketing of B2B and B2C, in companies such as Honeywell, 3M, Goodyear.

Many years of experience and high qualifications gained through the creation and implementation of projects from business development, strategic marketing, and product management. Broad business and operational skills in terms of processes related to communication, marketing, logistics, investment, and sales.

Doctor of philosophy at the University of Vienna, a graduate of postgraduate studies at the Warsaw School of Economics in the field of marketing and management, and training in the Six Sigma Lean Expert methodology.