Marco Mensink

Marco Mensink

Marco Mensink jest Dyrektorem Generalnym Cefic, Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego. Jej członkowie wnoszą ponad 550 miliardów euro do gospodarki UE rocznie, dzięki czemu Cefic jest największym tego typu przedstawicielem sektora przemysłowego w Brukseli.

W ramach swojej funkcji Marco Mensink kształtuje strategię i kierunek rozwoju europejskiego przemysłu chemicznego, zrzeszającego 30 krajowych federacji oraz 650 członków i jednostek stowarzyszonych z całej Europy.

Jest obywatelem Holandii oraz uznanym autorytetem i częstym komentatorem wszystkich aspektów polityki UE mających wpływ na przedsiębiorstwa europejskie. Od 2006 r. mieszka i pracuje w Brukseli oraz posiada rozległą sieć kontaktów w instytucjach europejskich oraz w szerszym środowisku brukselskim.


Marco Mensink is Director General of Cefic, the European Chemical Industry Council, that represents the voice of medium and small chemical companies across Europe. With members adding over 550 billion Euro to the EU economy annually, Cefic is the largest industry sector representation of its kind in Brussels. 

As part of this role, Marco Mensink shapes the strategy and direction of the European chemical industry, uniting 30 national federations and 650 members and affiliates from all over Europe.

A Dutch national, he is an established authority and a frequent commentator on all aspects of EU policies affecting European businesses. He has lived and worked in Brussels since 2006, and has an extensive network of contacts within the European Institutions and wider Brussels sphere.